Fönsterunderhåll

I vårt omväxlande klimat utsätts fönstren för många olika påfrestningar. De utsätts bland annat för fukt, starkt solljus, vind och stora temperaturskillnader i såväl inomhus- som utomhusmiljön. Dessa påfrestningar sliter på fönster och fönsterglas, därför behöver fönstret hålla en god kvalité för att kunna motstå dessa påfrestningar under många år. För att förlänga hållbarheten så behöver fönstren regelbundet underhållas. 

Hur underhåller man ett fönster?

Fönster mår bäst av att underhållas minst en gång per år, är fönstret utsatt för hårda väderförhållanden som regn eller solljus, bör underhållet ske ännu tätare. Det årliga underhållet kan bestå av att smörja och kontrollera gångjärn och fönsterhakar. Även tätningslister, kitt och utvändig målning bör kontrolleras årligen. 

Fönsterunderhåll - Putsa fönster, rengöring - RegalfönsterRengöring av fönsterglas och kitt

Fönsterglas och kitt bör tvättas med vanlig fönsterputs. Kittet bör sedan torkas av försiktigt med en ren trasa. 

Rengöring av hela fönstret

Det är också viktigt att hålla fönsterkarm och fönsterbåge rena genom att tvätta bort smuts, damm och eventuella beläggningar med ett milt tvättmedel. 

Underhållsmålning av fönster

Underhållsmålning av fönstren bör ske tätare än övriga huset. Mest utsatta är fönsterbågarna i underkant och därför går det att avgöra på deras skick om fönstret behöver målas eller inte. Vid målning av fönstret bör vattenbaserad fönsterfärg användas.

Underhåll av beslag och gångjärn

Smörjning av bromsöverföring, sidokolvar och låshus bör ske 1-2 gånger per år, med EJ silikonbaserad olja. Detta på grund av att det kan försämra resultatet vid målning av fönstret. 

Reparation av skadat fönster

Om fönstret skulle skadas, exempelvis kantstötas eller på annat sätt skadas, så att färgen flagnat eller försvunnit bör det så snart som möjligt åtgärdas med reparation och ny fönsterfärg. Trots att vi använder oss av vit ek till våra fönster, som är motståndskraftig mot fukt och röta, så är det ändå lämpligt att förhindra att fukt tränger sig in till fönstrets trä.

Copyright © 2024 Regalfönster. Alla rättigheter förbehålls.