Energiglas

Energiglas, isolerglas, isolerruta, flerglas, förseglad ruta, flerglasruta…

Oavsett vilket namn man väljer att använda så är detta en glasningsenhet bestående av två eller flera planglasskivor med ett visst inbördes avstånd. Dessa planglas är sedan sammanfogade vid kanten så att utrymmet mellan glasskivorna blir helt lufttätt. En förseglad ruta, eller glaskassett, bestående av två glas kallas vanligtvis för 2-glas och en ruta bestående av tre glas kallas då rimligtvis för 3-glas.

Energiglas - Runda Fönster, Isolerglas - RegalfönsterFörr använde man torkad luft mellan planglasen, men idag använder man ädelgasen argon eller krypton, detta för att dessa gaser leder värme sämre än luft, vilket ger ger energiglaset en isolerande effekt. De energiglaskassetter vi använder i våra runda fönster och halvmånefönster är alla fyllda med argon.

U-Värde

Isolerglas - Formel för värmegenomgångskoefficient - RegalfönsterEnergiglasets U-värde anger hur bra isolering det ger, ett lågt U-värde är bättre än ett högt u-värde. Våra energiglas är fyllda med argon och vår 2-glaskassett har ett U-värde på 1.1 och 3-glaskasetten har ett U-värde på 0.7. Man bör dock se till helheten av husets alla glaspartier då ett runt fönster oftast endast utgör en mindre del av den totala ytan för alla glaspartier.

Energiglas en bra investering

Energiglas med lågt U-värde minskar husets uppvärmningsbehov och är en god investering för ekonomin. Ett minskat uppvärmningsbehov leder också till en minskad energiförbrukning, som är en mycket god investering för miljön. Enligt Världsnaturfonden står el och uppvärmning för upp till en fjärdedel av jordens utsläpp av växthusgaser.

Våra energiglas tillverkas av GFAB Sweden AB som har en av de modernaste glastillverkningsanläggningarna i Europa.

Du hittar mer information om U-värde här.

Copyright © 2024 Regalfönster. Alla rättigheter förbehålls.